Jaap de Vries Produkties werkt al meer dan 5 jaar met mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Alles met één doel: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk helpen.

Jaap de Vries Produkties wil zich inzetten voor ‘social return’, oftewel het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geen onbekend terrein voor de ondernemer: ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker. Jaap de Vries is 5 jaar geleden een samenwerking begonnen met ’s Heeren Loo uit Ermelo om jongeren een kans te geven om bij ons in het bedrijf te kunnen werken en leren.

Jaap de Vries Produkties wil mensen helpen in zowel hun persoonlijke, als professionele ontwikkeling. ‘De bedoeling is dat iemand ervaring op kan doen, zodat hij of zij uiteindelijk weer aan het werk kan.!